Görme Alanı Kayıpları

a. Edinilmiş Beyin Hasarı

İnme, beyin kanaması, beyin tümörü gibi beyinde yer alan görme yollarını tutan olaylarda, hastaların beşte birinde “homonim” görme alanı kaybı olmaktadır. Bu; her iki gözün görme alanında sağ yarıların; veya her iki gözün görme alanında sol yarıların görülememesi durumudur. Bu durum hastanın tüm nörolojik belirtileri düzelse bile tamamen düzelmeyebilir. Hastanın kitap okuması, yolda yürümesi, araba kullanması imkansız hale gelebilir. Bu durumda yapılabilecek rehabilitasyon da sınırlıdır. Günümüzde ileri görüntüleme teknikleri ile beyin tümörlerinin tanısı ve tedavileri erken yapılabildiği için görme alanı kayıpları tedaviden sonra çoğunlukla tam veya tama yakın olarak düzelebilmektedir.

(Acaroğlu G, Berker N, Özdamar Y, İlhan B et al. Kortikal körlük: etyoloji ve nörooftalmolojik bulgular. MN Oftalmoloji 2005; 12(2): 138-142.)

b. Hipofiz Adenomları

Beyin ve optik sinirler arasında, orta hatta yer alan hipofiz bezi, salgı artımı veya tümöral nedenlerle normal büyüklüğünü aştığı zaman, optik sinirlere ve optik sinirlerin birleşme noktasına bası yapabilir, bunun sonucunda ise, her ik gözün görme alanında dış yarıların görülmemesi şeklinde “bitemporal” görme alanı kaybı olur. Bunun ileri derecesinde hasta bir at gözlüğü takmışçasına sadece karşısını görebilir. Burada da erken tanının önemi büyüktür, tıbbi veya cerrahi tedavinin erken yapılması, görme alanının restorasyonu için büyük önem taşır.

Web Tasarım