İdiopatik İntrakraniyal Hipertansiyonun (İİH) takibinde neler yapılır?